Om Nyvalla

Screen shot 2013-04-29 at 20.05.31

Vårt lantbruk
Gården Tuna-Nyvalla 10:1 köptes av släkten Fohgelin i slutet av 1940-talet. På 60-talet köptes mark av en närliggande gård och arealen utökades till 22 hektar skog, 40 hektar åker och 10 hektar bete.

Hösten 2001 köptes gården av den nuvarande ägaren Robert Eriksson som 2008 köpte in ytterligare en granngård vilket ökade arealen med ytterligare 13 hektar skog och 7 hektar åker. Idag består lantbruket av totalt 35 hektar skog, 47 hektar åker och 10 hektar bete plus ytterligare arrenden på drygt 50 hektar.

Nyvalla Lantbruk har drivits som en så kallad växtodlingsgård (syfte att producera spannmål, avsalu grödor) sen 2001. 2010 köptes de första djuren in för betesmarken och 2012 byggde vi ett nytt lösdriftsstall med plats för 80 kor med rekrytering (kalvar och kvigor).

Våra djur
Nyvalla lantbruk föder upp köttrasdjur med blandning mellan raserna Charolais, Limousine och Aberdine Angus.

Tjurkalvarana går med sin ko till sex månaders ålder och säljs sedan till livdjursförmedling för vidare uppfödning.

Kvigkalvarna går till rekrytering samt köttlådor.

I dagsläget har vi två Avelstjurar av rasen Angus.

All nötkreatur används som betesdjur för att hålla betesmark och kulturlandskap öppet.